Skrivsal Widerströmska

Skrivsal på Campus Solna med plats för 45 tentamensdeltagare

Skrivsal Widerströmska med 45 skrivplatser
Skrivsal Widerströmska Foto: Lina Liljegren

Utrustning

Datorer för tentamen
Whiteboard
Wi-Fi

Bokningsöversikt skrivsalar

digital skrivsal i Widerströmska huset
Skrivsal Widerströmska lilla rummet Foto: Alexander Avelin

Kontakt

Tentamensservice

samordning och bokningshantering

IT-Support

Support på datorerna

AV-Support

Support på teknisk utrustning och felanmälan lokal

Karta