Lärosal Parker

Entréplan i Widerströmska huset med plats för 30 deltagare

Bookable premises at KI Campus Solna 21-49 seats

Utrustning

HDMI / VGA + minitele för ljud
Projektor
Interaktiv whiteboard
Högtalaranläggning
Wi-Fi

Översikt i TimeEdit | Boka lokalen i TimeEdit

Parker J. Palmer, expert inom vuxenpedagogik, författare av boken ”The courage to teach”.

https://en.wikipedia.org/wiki/Parker_Palmer

Av-Support Solna

Support på teknisk utrustning i KI's gemensamma bokningsbara lokaler

Karta

Dokument

ÅR
Innehållsgranskare:
2024-07-10