Cesar (fd. Gustaf Retzius)

Beslut om namngivning och minnesmärken
Rektor har idag fattat beslut om namngivning och minnesmärken vid KI. Läs mer: KI:s rektor beslutar i frågan om namngivning på campus och rektors blogg: Beslut om namngivning och minnesmärken vid Karolinska Institutet.

2022-10-03

Bookable premises at KI Campus Solna, 201-250 seats

Entréplan i Berzeliuslaboratoriet med plats för 202 deltagare.

Utrustning

HDMI / VGA + minitele för ljud
Projektorer för dubbel presentationsvy
Dokumentkamera
Högtalaranläggning
Podiemikrofon, trådlösa headset och trådlös handhållen mikrofon för talförstärkning
Fast nätverk (KI-konto) och Wi-Fi
Pekskärm för styrning

Översikt i TimeEdit | Boka lokalen i TimeEdit

Av-Support Solna

Support på teknisk utrustning i KI's gemensamma bokningsbara lokaler

Karta