Gammelgården

Entréplan i anrik gårdsbyggnad bredvid Aula Medica med plats för 14 deltagare

Gammelgården
Gammelgården

Utrustning

Wi-Fi

Översikt i TimeEdit

Lokalen bokas via reception@ki.se eller per telefon på +46 (0) 8 524 866 00

Av-Support Solna

Support på teknisk utrustning i KI's gemensamma bokningsbara lokaler

Karta

Dokument

ÅR
Innehållsgranskare:
2024-07-10