Lärosal Mary

Entréplan i Widerströmska huset med plats för 30 deltagare

Bookable premises at KI Campus Solna 21-49 seats

Utrustning

HDMI / VGA + minitele för ljud
Projektor
Interaktiv whiteboard
Högtalaranläggning
Wi-Fi

Översikt i TimeEdit | Boka lokalen i TimeEdit

Mary Parker Follett (1868-1933), socialarbetare och ledarskapsteoretiker, tongivande inom human relations-ledarskapsfilosofin.

https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Parker_Follett

Av-Support Solna

Support på teknisk utrustning i KI's gemensamma bokningsbara lokaler

Karta

Dokument

ÅR
Innehållsgranskare:
2024-07-04