Konferensrum 633

Våningsplan 6 i Aula Medica med plats för 8 deltagare

Conference room 633 in Aula Medica at KI Campus Solna
Konferensrum 633 i Aula Medica på KI Campus Solna

Våningsplan 6 i Aula Medica med plats för 8 deltagare

Utrustning

Fast nätverk
TV skärm
Whiteboard

Översikt i TimeEdit | Boka lokalen i TimeEdit

Av-Support Solna

Support på teknisk utrustning i KI's gemensamma bokningsbara lokaler

Karta

ÅR
Innehållsgranskare:
Åsa Rauger
2024-05-24