Lärosal Charles

Entréplan i Widerströmska huset med plats för 40 deltagare

Bookable premises at KI Campus Solna 21-49 seats

Utrustning

HDMI / VGA + minitele för ljud
Projektor
Högtalaranläggning
Podiemikrofon samt trådlöst headset för talförstärkning
Fast nätverk (KI-konto) och Wi-Fi
Pekskärm för styrning

Två separata LED-skärmar med var sin HDMI / VGA + minitele för ljud

Stationär dator har utgått av säkerhetsskäl - vänligen medtag egen dator vid behov.

Översikt i TimeEdit | Boka lokalen i TimeEdit

Av-Support Solna

Support på teknisk utrustning i KI's gemensamma bokningsbara lokaler

Karta

Dokument

ÅR
Innehållsgranskare:
2023-10-12