Ruth

Entréplan i Widerströmska huset med plats för 8 deltagare

Study room Ruth in the Widerströmska building

Utrustning

Wi-Fi och eluttag

Översikt i TimeEdit | Boka lokalen i TimeEdit

Av-Support Solna

Support på teknisk utrustning i KI's gemensamma bokningsbara lokaler

Karta

Dokument

ÅR
Innehållsgranskare:
2024-07-10