Skip to main content

AV-support

Inspelning av föreläsning

Föresläningssalarna i Neo, Samuelssonsalen och stora salen i Biomedicum medger inspelning på USB-minne som brukaren tar med själv. Dessa salar är i dagsläget de enda bokningsbara lokalerna som medger inspelning via installerad utrustning. Vänligen kontakta AV-support på respektive campus i samband med salsbokningen för teniskt stöd inför och under inspelning på detta vis.

För att spela in en föreläsning i någon annan sal än de nämnda ovan så kan utrustning lånas och riggas av AV-Support i samråd med arrangören. Viktigt i detta fall är att den avsedda lokalen bokas ytterligare en halvtimme innan start för att medge riggning och instruktioner tillsammans med medverkande. Vänligen kontakta AV-support på respektive campus i samband med salsbokningen.

Ett kit med kamera och mikrofon för upp till 10 deltagare finns också att låna på båda campus. Dessa ansluts med USB till användarens egen dator för inspelning av talljud och/eller kamera till Power Point/datorbild.

Ovan kit kan även nyttjas för Skype for Business och Zoom, med eller utan inspelning samt för streaming via Zoom.

Datorer i salar

Föreläsningsalar och hörsalar på KI är generellt sett inte utrustade med datorer och AV-support har inga datorer att låna. Vänligen medtag egen dator eller kontakta ansvarig institution eller arrangör för eventuella lån av datorer.

I vissa salar ingår dock stationär dator - det rör sig om några salar i Widerströmska huset samt Neo och Biomedicum 1. För att nyttja dessa krävs KI-konto vilket innehas av KI-personal och -anknutna. Har man KI-konto så loggar man in på datorn med kontots uppgifter och kan då nyttja internet, MS Office-paketet med exempelvis PowerPoint samt visa datorns bild för deltagarna på rummets bildskärm eller -duk. Vilka salar det rör sig om framgår i salens beskrivning i TimeEdit och på ki.se.

De två föresläsningssalarna i Neo samt Biomedicum 1 erbjuder saldator utan krav på KI-konto.

Bild från dator

Majoriteten av salarna på KI har bildanslutningar med HDMI- och VGA-kontakt.
Använd bara en (1) av de två sorterna per brunn åt gången. Om båda används samtidigt så kommer HDMI ges företräde. I många fall behöver man manuellt välja i styrpanelen vilken anslutning som ska visas i ett givet läge.

Med HDMI så spelas ljud från datorn upp via samma kabel medan VGA kräver en extra anslutning av ljudkabel - denna sitter fast på VGA-kabeln eller ligger löst i brunnen och passar i hörlursutgången på datorn.

Det är rekommenderat att alltid använda HDMI i första hand eftersom det ger bäst bildkvalitet.

Om du ej har någon av de nämnda bildutgångarna på din dator så behöver du själv ta med en adapter. Har du dator med display port, display port mini eller thunderbolt så rekommenderar vi adapter till HDMI för bästa bildkvalitet. Dessa förmedlar dessvärre inte ljud tillsammans med bilden så om presentationen innehåller ljud så är det en adapter till VGA som behövs - då nyttjas hörlursutgången för ljud.

Om du får felaktig bildvisning av något slag, exempelvis rosa, blått eller grönt färgstick, bild som blinkar eller bild som efter ett tag försvinner helt, så prova följande i ordning: byta bildanslutning (eller dongel), starta om datorn, starta om systemet i salen eller i värsta fall byta dator. Om inget av detta avhjälper felet vänligen kontakta AV-Support.

Av respekt för allas tid så rekommenderas att teknisk start sker i god tid innan mötets start och att eventuella brister och frågetecken avhandlas med AV-Support direkt. Ring direkt - det kan ta några minuter innan någon är på plats. Tappra teknikintresserade studenter får gärna vara den som ringer, hellre än att försöka fixa allt själva.

Ljud från dator

Styrpanelen i salen reglerar ljudet för an ansluten dator.

Om du använder HDMI så är styrpanalen i salen den enda möjligheten att höja och sänka volymen då datorn via HDMI alltid skickar maximal volym. Vid föreläsning innehållandes ljud så rekommenderas därför alltid att testa ljudvolym i salen innan start för att bespara åhörarnas öron. Vid VGA (hörlursutgång på datorn) så ställer man även volymen på själva datorn.

Sikta på att ha maximal volym på datorn i första hand och använd därefter reglaget på salens styrpanel vid behov.

Om du vill spela upp ljud via nsluten HDMI men inget ljud hörs så beror det oftast på att datorns inställningar för ljud manuellt behöver justeras till att spela upp via HDMI. Oftast sker dock denna växling per automatik vid anslutning av kabeln.

I vissa salar kan ljud från hörlursutgången spelas upp även med HDMI som vald källa - exempelvis de i Biomedicum, Neo och Scheele.

Generellt sett kan endast 1 ljudkälla nyttjas åt gången.

Talljud

Alla större bokningsbara lokaler på KI är utrustade med talförstärkning i form av trådlöst headset och i många fall förekommer även trådlös handhållen mikrofon.

Om ljudet är för svagt så behöver mikrofonen komma närmare munnen. Vid nyttjande av headset så kan man ibland behöva reglera bygeln för att få bättre passform och därmed bättre hörbarhet. Tala tydligt och relativt starkt även med förstärkning.

Det finns inga reglage för att ställa volymen på mikrofonerna.

Kontakt

Vänligen kontakta AV-Support på respektive ort för akut hjälp med utrustningen i bokningsbara lokaler. Vi bistår även med demonstration av utrustningen samt rekommendationer kring nyttjande. Detta är särskilt värdefullt vid mer prestigefyllda möten och evenemang där man vill vara extra säker på att tekniken ska fungera. AVS hjälper gärna till att starta möten av alla de slag.

AV-Support Flemingsberg

Telefon: +46 (0) 8 524 877 75
E-post: av-support-huddinge@ki.se

AV-Support Solna

Telefon: +46 (0) 8 524 864 13
E-post: av-support-solna@ki.se