Tidsplan Primula

Tidsplan för lönekörningar, underlag och utbetalningar av lön.

Rapportera med säkerhetsmarginal.

Det är viktigt att all registrering sker fortlöpande. I slutet av inrapporteringsperioden ökar alltid belastningen på så väl personal som system. Använd de sista dagarna endast i undantagsfall för rapportering och inlämning av lönematerial.

OBS! Alla underlag som registreras i PA-webben eller som inkommer till payroll@uf.ki.se efter "underlag till lön" enligt tabellen nedan kan inte garanteras att komma med till löneutbetalning.

2024

Tidsplan 2024
Månad Extra körning Extra utbetalning Underlag till lön (gäller även formulär i PA-webben Lönekörning (08:00) Löneutbetalning
Januari 4 10 10 17 25
Februari 6 9 8 16 26
Mars 6 11 8 18 25
April 5 10 9 17 25
Maj 6 10 6 16 24
Juni 5 10 10 17 25
Juli Sommar-uppehåll Sommar-uppehåll 9 17 25
Augusti Sommar-uppehåll Sommar-uppehåll 8 16 26
September 5 10 10 18 25
Oktober 4 10 9 17 25
November 7 11 8 18 25
December 5 10 5 13 23
MS
Innehållsgranskare:
2024-01-05