Företagshälsa för dig som medarbetare

Avonova Hälsa är KI:s avtalade företagshälsovårdsleverantör inom arbetsmiljö och arbetslivsinriktad rehabilitering. För dig som chef eller arbetar inom HR finns en särskild sida med information om vilka tjänster företagshälsan erbjuder.

Vad kan jag få hjälp med?

Du som är anställd, stipendiefinansierad doktorand eller postdoktor kan vända dig till företagshälsan för få arbetsrelaterad medicinsk, psykologisk och ergonomisk rådgivning. Med arbetsrelaterade besvär menas att det ska finnas ett samband mellan dina besvär, din arbetsförmåga samt de krav som ditt arbete ställer. Är du som medarbetare i behov av sjukvård som inte anses vara arbetsrelaterad ska du ta kontakt med din ordinarie husläkare. 

Hur bokar jag?

Alla besök kräver tidsbokning. Bokning kan göras antingen genom telefonkontakt eller mail med något av Avonovas Hälsocenter eller via Avonovaportalen. Vanligtvis har Administrativa chefer och HR tillgång till Avonovaportalen. 

Du kan själv beställa följande tjänster genom att ringa till ett av Avonovas Hälsocenter: 

  • Eget anonymt besök (EAB, två besök per år hos en valfri specialist (företagsläkare, företagssköterska, företagsfysioterapeut, ergonom, beteendevetare eller psykolog). Om fler besök behövs ska dessa förankras hos närmaste chef. Det går också att vända sig till lokal HR.  
  • Akuta åtgärder vid stickskada eller blodsmitta. Helger och kvällar kontaktas ordinarie vård enligt rutiner på arbetsstället. Tänk även på att rapportera händelsen till din chef och internt i Incidentrapporteringssytemet.

Efter närmaste chefs medgivande kan du som medarbetare som i arbetet riskerar att utsättas för blodsmitta vid stickskada, skärskada eller blodstänk  även beställa (innan du startar arbetet):

  • vaccination mot  Hepatit B, vid behov också mot Hepatit A + B 

För vissa arbeten finns krav på medicinska kontroller. Här kan du läsa om vilka arbeten som omfattas och hur bokning går till.

Avonova Hälsocenter 

Öppettider 

Måndag-torsdag 8.00-17.00 

Fredag 8.00-16.30 

Lunchstängt: 12.00-13.00 

Vid beställning uppge alltid den institution du tillhör. 

Avonova Huddinge 

Kommunalvägen 1-5, plan 5 

08-120 124 10 

huddinge@avonova.se 

Avonova Kungsholmen - vaccinationer

S:t Göransgatan 57, plan 5    

08-120 124 80 

kungsholmen@avonova.se 

Kontakta Avonova Kungsholmen främst för vaccinationer.

Avonova - Klara Strand C - medicinska kontroller

Klarabergsviadukten 90  

Uppgång C, plan 7  

Telefon: 08-120 125 00  

stockholmcity@avonova.se

Kontakta Avonova Kungsholmen främst för medicinska kontroller.

Avonova Solna 

Smidesvägen 10, plan 5 

08-120 124 40 

solna@avonova.se 

För fakturafrågor 

Kontakta Avonova Kundcenter kundcenter@avonova.se 

För övergripande avtalsfrågor 

Key Account Manager 

Claudia Noueched 

010-252 66 43 

claudia.noueched@avonova.se 

Telefonrådgivning dygnet runt 0200-21 63 00

Telefonrådgivning erbjuds alla anställda, stipendiefinansierade doktorander och postdoktorer på KI, för snabb tillgång till professionell hjälp. Övriga anknutna medarbetare omfattas inte. 

Rådgivningen är tillgänglig dygnet runt.

Tjänsten omfattar såväl arbetsrelaterade som privata frågor (psykosociala frågor, juridik eller privatekonomi med mera). Det kan röra till exempel familjejuridik, avtal kring bostad, sociala klimatet på arbetsplatsen, beroendeproblematik, personliga kriser.

En socionom kan direkt ge råd kring psykosociala frågor. Behövs annan eller ytterligare rådgivning av en specialist på området blir du uppringd (inom 72 timmar) av:

  • leg. psykolog/leg. psykoterapeut, måndag till torsdag klockan 08:00–20:00 samt fredag klockan 08:00–18:00
  • juridiska och ekonomiska ärenden, måndag till fredag klockan 08:00–17:00

Det är möjligt att få upp till tre samtal med en specialist per ärende/situation. Tjänsten bekostas av KI-gemensamma medel.

Chefer kan även avropa chefsstöd genom tjänsten, för situationer som t.ex. rör arbetsgruppen.

Falck Health Care webb-app

Med Falck Healthcares webb-app har du alltid tillgång till telefonnummer och information om Personalstödet direkt i din mobiltelefon.

Gå till personalstod.advisors.se

Spara webbappen som favorit på hemskärmen genom att t.ex. trycka på fyrkanten med en pil i, denna finns längst ner på skärmen. (Det kan variera hur man lägger webb-appen som favorit på hemskärmen från olika telefoner)

Välj ”Lägg till på hemskärmen”. Nu syns appen som en ikon på din skärm.

Lösenordet för att logga in i appen är: Falck

Ia Gustafsson Wallgren

HR-specialist
08-52487804