Företagshälsa för dig som medarbetare

Avonova  företagshälsa är KI:s avtalade företagshälsovårdsleverantör inom arbetsmiljö och arbetslivsinriktad rehabilitering.

För dig som chef eller arbetar inom HR finns en särskild sida med information om vilka tjänster företagshälsan erbjuder. Du som är anställd, stipendiefinansierad doktorand eller postdoktor kan vända dig till företagshälsan för få arbetsrelaterad medicinsk, psykologisk och ergonomisk rådgivning. För dig som studerande vid KI är det Studenthälsan du ska vända dig till. 

Vad kan jag få hjälp med?

Du som är anställd, stipendiefinansierad doktorand eller postdoktor kan vända dig till företagshälsan för få arbetsrelaterad medicinsk, psykologisk och ergonomisk rådgivning. Med arbetsrelaterade besvär menas att det ska finnas ett samband mellan dina besvär, din arbetsförmåga samt de krav som ditt arbete ställer. Är du som medarbetare i behov av sjukvård som inte anses vara arbetsrelaterad ska du ta kontakt med din ordinarie husläkare. 

Hur bokar jag?

Alla besök kräver tidsbokning. Bokning kan göras antingen genom telefonkontakt eller mail med något av Avonovas Hälsocenter eller via Avonovaportalen. Vanligtvis har Administrativa chefer och HR tillgång till Avonovaportalen. 

Du kan själv beställa följande tjänster:

Beställ genom att ringa till ett av Avonovas Hälsocenter: 

  • Eget anonymt besök (EAB, två besök per år hos en valfri specialist (företagsläkare, företagssköterska, företagsfysioterapeut, ergonom, beteendevetare eller psykolog). Om fler besök behövs ska dessa förankras hos närmaste chef. Det går också att vända sig till lokal HR.  
  • Akuta åtgärder vid stickskada eller blodsmitta. Helger och kvällar kontaktas ordinarie vård enligt rutiner på arbetsstället. Tänk även på att rapportera händelsen till din chef och internt i Incidentrapporteringssytemet.

Efter närmaste chefs medgivande kan du som medarbetare som i arbetet riskerar att utsättas för blodsmitta vid stickskada, skärskada eller blodstänk  även beställa (innan du startar arbetet):

  • vaccination mot  Hepatit B, vid behov också mot Hepatit A + B 

Lagstadgade medicinska kontroller

För vissa arbeten finns krav på medicinska kontroller.

Ia Gustafsson Wallgren

HR-specialist
08-52487804