Företagshälsa för dig som medarbetare

Här kan du som medarbetare läsa om vilka tjänster som företagshälsan erbjuder. För dig som chef eller arbetar inom HR finns en särskild sida med information om företagshälsa vid KI.

Du som är anställd eller stipendiefinansierad doktorand eller postdoktor kan vända dig till vår leverantör av företagshälsa, Avonova, för arbetsrelaterade besvär.

Med arbetsrelaterade besvär menas att det ska finnas ett samband mellan dina besvär, din arbetsförmåga samt de krav som ditt arbete ställer. Medarbetare i behov av sjukvård som inte anses vara arbetsrelaterad hänvisas till ordinarie husläkare.

Är du osäker på vad som gäller kan du ringa någon av Avonovas hälsocenter för att få besked. 

Vad kan jag som medarbetare få hjälp med?

  • Två besök hos valfri specialist (företagsläkare, företagssköterska, företagsfysioterapeut, ergonom, beteendevetare eller psykolog. De två första besöken/kontakterna är konfidentiella för chef. Om fler besök behövs ska detta förankras hos närmaste chef eller lokala HR.
  • Konsultation och ev behandling vid stick-/skär- och bitskador.
  • Vaccination Hepatit B. Vid behov också Hepatit A+B. Bokning får endast göras efter din närmaste chefs medgivande.
  • Lagstadgade medicinska kontroller t.ex. vid arbete med försöksdjur eller härdplaster. Bokning får endast göras efter din närmaste chefs medgivande.

Övriga tjänster måste beställas av chef. Läs mer på sidan för chefer och HR.

Boka tid

Alla besök kräver tidsbokning. Ring eller mejla nedan angivna hälsocenter. Uteblivet eller sent återbud (mindre än 24 timmar före inbokat besök) debiteras. Avonova har som regel möjlighet att ge en tid samma dag för omhändertagande av stickskador vid risk för blodsmitta samt akuta krissituationer t.ex. vid hot och våld.

Avonova Hälsocenter

Öppettider

Måndag-torsdag 8.00-17.00 

Fredag 8.00-16.30 

Lunchstängt: 12.00-13.00 

Avonova Kungsholmen 

S:t Göransgatan 57, plan 5       

Telefon: 08-120 124 80 

kungsholmen@avonova.se 

Avonova - Klara Strand C

Klarabergsviadukten 90 

Uppgång C, plan 7 

Telefon: 08-120 125 00 

stockholmcity@avonova.se 

Avonova Huddinge 

Kommunalvägen 1-5 

Telefon: 08-120 124 10 

huddinge@avonova.se  

Telefonrådgivning dygnet runt

Ia Gustafsson Wallgren

HR-specialist
08-52487804