Företagshälsa Avonova på KI

För dig som  anställd, doktorand eller postdoktor - oavsett finaniseringsform. För dig som studerande vid KI är det Studenthälsan du ska vända dig till. 

När använder jag företagshälsan? 

Till företagshälsan vänder du dig gällande arbetsrelaterade besvär. Med arbetsrelaterade besvär menas att det ska finnas ett samband mellan dina besvär, din arbetsförmåga samt de krav som ditt arbete ställer.  

Är du i behov av sjukvård som inte anses vara arbetsrelaterad hänvisas till ordinarie husläkare.  

Är behovet akut är det akutvården eller 112 som du ska vända dig till. 

Vilka tjänster kan jag få? 

Du kan själv beställa följande tjänster:

  • Två möten per år med en specialist som du själv väljer: läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, ergonom, beteendevetare eller psykolog. Om ytterligare möten behövs måste dessa bekräftas med din närmaste chef eller din lokala HR. 
  • Behandling av nålstick/andra skärsår eller blodsmitta. På helger och kvällar kontaktas regelbunden vård enligt rutiner på arbetsplatsen. Kom också ihåg att rapportera incidenten internt i incidentrapporteringssystemet. 

Efter chefs medgivande

Om du i ditt arbete riskera att utsättas för blodsmitta vid stick- och skärskador eller blodstänk kan du, innan du påbörjar ditt arbete, även beställa:

  • Vaccination Hepatit B. Vid behov också Hepatit A+B. 
  • Lagstadgade medicinska kontroller vid t.ex. vid arbete med försöksdjur eller härdplaster.  

Om du är i behov av fler eller andra former av hälsovårdstjänster, kontakta din chef eller HR.

Hur bokar jag? 

Alla besök kräver tidsbokning. Bokning kan göras antingen genom telefonkontakt eller mail med något av Avonovas Hälsocenter.  

Uppge alltid: 

  • Vilken institution du tillhör 
  • Personnummer (om du har) 
  • Vilken tjänst du åberopar 

Avbokningsregler 

Avbokning senare än 24 h innan debiteras fullt pris. Avboka genom att kontakta något av Avonovas hälsocenter eller Avonova kundcenter.

IG
Innehållsgranskare:
2023-08-30