Tandvård på arbetstid

Nu finns möjlighet att besöka universitetstandvårdens allmäntandvårdsklinik lärarkliniken på arbetstid

Arbetstagare vid KI har från 1 april möjlighet att på arbetstid besöka universitetstandvårdens allmäntandvårdsklinik lärarkliniken för tandvård i det fall verksamheten och närmaste chef tillåter detta. Möjligheten gäller under en prövotid av ett år (tom 220331).