Hälsoambassadörer på KI

Vi behöver fler personer som är engagerade i det vi gör och vill hjälpa till att sprida vår verksamhet på KI. Första steget är att gå vår onlinekurs!

Bergsklättrare som hjälper varandra

Vill du bli Hälsoambassadör på KI?

Det är en kurs för dig som är eller vill bli Hälsoambassadör eller för dig som är nyfiken på hur Friskvården arbetar, hur vi kopplar ihop hälsofrämjande arbete till hållbar utveckling och vilket stöd vi kan ge på organisation-, grupp- och individnivå.

Kursen är för anställda och pågår löpande. Den kan påbörjas när som helst. Den ligger online och genomförs helt som självstudier.

Vad gör en Hälsoambassadör?

I Hälsoambassadörens uppdrag ingår att: 

 • fungera som länk mellan din avdelning/institution och Friskvården, 
 • delta på våra Teamsmöten, 4-6 ggr/år
 • kunna guida medarbetare i Friskvårdens utbud och hålla sig uppdaterade på vår webbsida
 • känna till Friskvårdens fokusområden och bakgrunden till dessa
 • förstå sin länk i kedjan att bidra till en hälsofrämjande arbetsplats som en del i SAM
 • hjälpa till så vi hittar bra kommunikationskanaler mellan Friskvården och institutionen du representerar 
 • uppmuntra till regelbunden rörelse och aktiva pauser vid möten och utbildningsdagar
 • initierar hälsofrämjande aktiviteter på enhet/institution utifrån sina möjligheter

I Friskvårdens uppdrag ingår att:

 • rekrytera hälsoambassadörer 
 • fungera som ett stöd i det hälsofrämjande arbetet på gruppnivå för hälsoambassadören
 • arrangera fortbildning/workshops inom FA och mental hälsa. 
 • organisera nätverksträffar

Anmälan till onlinekursen

Du måste först ha ett konto i Canvas. Logga in som KI-användare på sidan Logga in i Canvas. Du kommer dit via länken uppe till höger på sidan.