TA-fonden

Fonden för bidrag till kongresser/konferenser för teknisk och administrativ personal vid Karolinska Institutet

Nästa sista anmälningsdatum

15 september 2022.

Kriterier för ansökan

Om du vill delta i en kongress eller konferens kan du söka bidrag från TA-fonden. Fondens syfte är att bidra till att främja och stimulera TA-personalens kompetensutveckling.

 • Behörig att söka är anställd vid Karolinska Institutet som tillhör personalgruppen teknisk/administrativ personal (TA-personal).

 • Bidrag kan ges upp till halva totalkostnaden (inte till traktamente), men högst 8000kr.

 • Bidrag ges under förutsättning att institutionen står för resterande kostnader.

 • Registrerade doktorander och personal med chefsbefattningar är inte behöriga att söka.

 • Bidrag ges inte till kurser.

Ansökan

 • Samtliga handlingar ska inkomma digitalt per mail till michaela.osterdahl@ki.se

 • Endast kompletta ansökningshandlingar beaktas.

 • Ansökan ska inkomma i förskott på särskild blankett ställd till beslutsnämnden. Se dokument längst ner på sidan.

 • Sista anmälningsdatum under år 2022: 15 februari, 15 maj, 15 september och 15 november.

 • Tidpunkten för kongressen/konferensen ska äga rum efter respektive ansökningsdatum.

 • Beslutsnämnden sammanträder ca en vecka efter sista ansökningsdatum. Därefter meddelas beslut. Du kan inte beviljas bidrag till konferens eller kongress som äger rum under denna period. 

Följande uppgifter skall fyllas i:

 • Personuppgifter 
 • Organisationstillhörighet
 • Adress 
 • Namn på event, datum för event
 • Motivering 
 • Intyg från forskningsledare
 • Kalkyl för beräknade kostnader 
 • Bekräftelse att institutionen står för resterande kostnad
 • Underskrift av sökande och prefekt

Var noggrann med att få med alla uppgifter i din ansökan. En ofullständig ansökan tas inte med i urvalet.

Redovisning

 • Den ekonomiska redovisningen ska inkomma inom tre månader efter kongressen/konferensen genomförts, via mail.

 • Bifoga samtliga kvittokopior i ett och samma dokument.

 • Ansökan samt redovisning med bilagor ska göras per individ.

Fakta och historik

Fonden För TA-personal inrättades vid Karolinska Institutet 1988/89 efter framställan från Statstjänstemannaförbundets sektion vid KI, ST-ATF sektion 03.

Fondens syfte är att bidra till att främja och stimulera TA-personalens kompetensutveckling.

En beslutsnämnd beslutar om fördelningen av medlen. Nämnden består av två ledamöter för Karolinska Institutet och tre representanter för ST.

Formulär för ansökan och redovisning

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • K1.Molekylär medicin och kirurgi
Logga in med KI-ID