Skrivsal Widerströmska

Skrivsal Widerströmska är en skrivsal på campus Solna med 45 tentamensplatser. Salen är utrustad med datorer som sköts och tillhandahålls av Student-IT. Se översikt med platsnumrering under dokument.

2021-09-03

Skrivsal Widerströmska med 45 skrivplatser
Skrivsal Widerströmska Foto: Lina Liljegren

Utrustning

Datorer för tentamen
Whiteboard
Wi-Fi

Översikt i TimeEdit        Boka lokalen i TimeEdit

digital skrivsal i Widerströmska huset
Skrivsal Widerströmska lilla rummet Foto: Alexander Avelin

AV-Support Solna

Support på teknisk utrustning i KI's gemensamma bokningsbara lokaler

KIB Student-IT

Support på datorerna i Skrivsalen

Digital examination

Karta