Tentamensservice

Tentamensservice samordnar stödet för examination i skrivsal. Det samordnade stödet består bland annat av:
- bemanning med tentamensvakter,
- samordning av flera examinationer i examinationssalarna och
- samordning med IT-support för examinationerna.

Hands and some flowers.
Blomsterkrans. Foto: Pixabay.

Sommarstängt 1 juli - 11 augusti 2024

Tentamensservice har stängt för tentamen under juli månad och början av augusti. Material för tentor som ges vecka 33 (12-18 augusti) ska vara tentamensservice tillhanda senast 7 dagar innan examinationdagen.

Mvh / Lina & Stefan

Lokalfördelningen för höstterminens tentamina är klar.

Nu är lokalfördelningen klar för höstterminen 2024 och servicedatum för skrivslarna spikade.

Du som har gjort en tentamensbeställning, gå gärna in och dubbelkolla så att all information stämmer och uppdatera med kurstillfälle och modul när det är möjligt.

IT-Service spärrbokade datum:  19 augusti, 16 september, 14 oktober, 21 november, 16 december.

När ni lägger beställnignar för innevarande termin undvik om möjligt att lägga examinationer på helger, röda dagar och klämdagar mer info.

Omtentor för färre än 5 studenter behöver samköras med annan tentamen för att genomföras i våra gemensamma lokaler. I Skrivsalsöversikten kan du se redan schemalagda tentor.

Mvh / Lina & Stefan 

Gallring av digitalt material

Det är viktigt att ni som utbildningsadministratörer direkt laddar ner de dokument som tentamensvakterna delar med er efter avslutad tentamen. Det är ni som äger dokumenten och ska spara dem i kursmappen. Vi kommer spara dem digitalt i 2 veckor (papperskopiorna sparas i 3 månader) och sedan raderar vi dem som en följd av GDPR. 

25/6 kommer vi att radera alla gamla digitala dokument, som är äldre än två veckor och som tentamensvakter delat med er. 

Har ni frågor eller behöver komma åt gamla dokument hör av er till oss innan 25/6 på tentamensservice@ki.se

Fasta starttider

Fasta starttider för examination i KI's gemensamma examinationslokaler är:

  • Vardag: 08:15, 14:15, 17:15*,19:15
  • Helg: 08:15, 14:15

*Används i undantagsfall

NEO KI Flemingsberg Foto: Free

Administrativa processer för examination i skrivsal

Beskrivning av de administrativa processerna som gäller för examination i skrivsal finns på sidan Administrativa processer för examination i skrivsal. Under införandet uppdateras processerna efter hand.

Under administrativa processer hittar du också en powerpointpresentation som översiktligt beskriver ansvarsområden vid examination i skrivsal.

Lokaler som hanteras av Tentamensservice

Campus Solna: Skrivsal BZ (240pl), Skrivsal Widerströmska (45pl), Skrivsal Enter (15pl), Skrivsal Space, Skrivrum 1-5 BZ

Campus Flemingsberg: Skrivsal Bengt Winblad (170pl), Skrivsal ANA 23 (40-81pl), Skrivsal ANA 10 (10pl), Skrivrum 1-5 ANA 10.

 

Vissa av lokalerna är anpassade för studenter med funktionsnedsättning. 

Kostnad för tentamensservice (inkl. lokalhyra)

Kurserna betalar 32 kr per plats och timma för anmälda studenter. Kostnaden omfattar hyra för lokalen och tentamensvakter. 

Tentamensservice gäller för samtliga examinationer i skrivsalarna.

Kostnaderna bokas upp på kursens projekt som ska anges i samband med bokningen. 

Regler

För att det ska gå att samordna flera examinationer och för att kunna använda systemstödet gäller

  • gemensamma starttider
  • anmälan till examination ska ske i Ladok
  • studenterna ska vara registrerade på aktuellt kurstillfälle
  • gemensamma rutiner i examinationssalarna.

System och integrationer

De system som används inom processen för examinationer och är

  • Ladok – anmälan till examinationstillfälle
  • Time Edit – beställning av examinationstillfälle, schemaläggning av examinationslokaler
  • Time Edit exam – bokning av tentamensvakter, placering av studenter, underlag för debitering av kostnader på kurs
  • Inspera – digitalt examinationssystem

Kontakt

Tentamensservice

Samordning av stöd i digital examinationssal

Personal

Profile image

Lina Liljegren

Samordnare
Profile image

Stefan Axelsson

Handläggare