Omställningsmedel

Parterna på det statliga området har kommit överens om att arbetsgivaren ska avsätta 0,3 % av lönesumman för aktivt omställningsarbete. Syftet med de lokala omställningsmedlen är att utifrån verksamhetens behov bidra till finansiering av ett långsiktigt lokalt omställningsarbete. Detta arbete ska genom proaktiva omställningsåtgärder och aktiviteter stödja både verksamhetens och arbetstagarnas utveckling utifrån arbetslinjen och ett längre arbetsliv.

På KI har arbetsgivaren tillsammans med de fackliga parterna tecknat ett lokalt kollektivavtal om omställningsmedel. Parternas gemensamma utgångspunkt är ett långsiktigt, proaktivt omställningsarbete med utgångspunkt i verksamhetens behov och förändringar i kompetens, organisation, förändrat antal anställda eller behov av olika anställningsformer. Såväl individuella som kollektiva behov av omställning ska beaktas vid tillämpning av avtalet.

Idag används omställningsmedel som ekonomiskt stöd vid följande insatser:

Även andra insatser som utgår från syftet i omställningsavtalet kan bli aktuella.

För att ta del av omställningsmedel krävs det ett beslut. Vissa beslut kan fattas direkt av arbetsgivaren utifrån praxis men vissa beslut fattas tillsammans med de fackliga parterna. För mer information om omställningsmedel vänligen kontakta institutionens kontaktperson på förhandlingsenheten.

Åsa Agréus

HR-specialist
08-524 865 77
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen

Carolina Ström

HR-specialist
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen

Jenny Wärnlund

HR-specialist
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen