Skip to main content

Mary

Bookable premises at KI Campus Solna 21-49 seats
Bookable premises at KI Campus Solna 21-49 seats

Entréplan i Widerströmska huset med plats för 30 deltagare.

Utrustning

HDMI / VGA + minitele för ljud
Projektor
Interaktiv whiteboard
Högtalaranläggning
Wi-Fi

Översikt i TimeEdit | Boka lokalen i TimeEdit

Av-Support Solna

Support på teknisk utrustning i KI's gemensamma bokningsbara lokaler

Karta

Dokument