Skip to main content

Louis

Entréplan i Widerströmska huset med plats för 40 deltagare.
Tomtebodavägen 18 A, Solna

Louis på campus Solna

Utrustning

HDMI / VGA + minitele för ljud
Projektor
Högtalaranläggning
Podiemikrofon och trådlöst headset för talförstärkning
Fast nätverk (KI-konto) och Wi-Fi
Pekskärm för styrning
Stationär dator (KI-konto)

Support på dator samt frågor gällande KI-konto besvaras av KI IT-support.

Översikt i TimeEdit | Boka lokalen i TimeEdit

Karta

Dokument