Skip to main content

Karolina

Bookable premises at KI Campus Solna with 50-90 seats
Bookable premises at KI Campus Solna with 50-90 seats

Våningsplan 2 i Widerströmska huset med plats för 60 deltagare.

Utrustning

HDMI / VGA + minitele för ljud
Projektor
Dokumentkamera
Högtalaranläggning
Podiemikrofon samt trådlöst headset för talförstärkning
Fast nätverk (KI-konto) och Wi-Fi
Pekskärm för styrning

Stationär dator (KI-konto)

Support på dator samt frågor gällande KI-konto besvaras av KI IT-support.

Översikt i TimeEdit | Boka lokalen i TimeEdit

Av-Support Solna

Support på teknisk utrustning i KI's gemensamma bokningsbara lokaler

Karta

Dokument