Skip to main content

Inghesalen

Våningsplan 2 i Widerströmska huset med plats för 86 deltagare.
Tomtebodavägen 18 A, Solna

Inghesalen på campus Solna

Utrustning

HDMI / VGA + minitele för ljud
Projektorer för dubbel presentationsvy
Dokumentkamera
Högtalaranläggning
Podiemikrofoner, trådlösa headset och trådlös handhållen mikrofon för talförstärkning
Smart-podium / ritplatta
Fast nätverk (KI-konto) och Wi-Fi
Pekskärm för styrning
Hårdvara för videokonferens.
Adress till videokonferenssystemet erhålles vid bokning, i rummet eller på begäran.

Översikt i TimeEdit | Boka lokalen i TimeEdit

Karta

Dokument