Ersättning för läkemedel och sjukvårdsbesök

Som statligt anställd har du rätt till ersättning för vissa sjukvårdskostnader och läkemedel.

Vart skickar jag mina sjukvårdskvitton?

Maila samt bifoga kvitto (gärna skannade i pdf format) till payroll@uf.ki.se så kommer ärendet handläggas av din kontaktperson på lön.

Information som måste framgå på kvittot för att ersättning ska kunna betalas ut är:

  • Namn
  • Personnummer
  • Datum
  • Summa
  • Egenavgift
  • Typ av besök (vid vårdbesök)
  • Bifogat kvitto (eller utdrag från e-tjänst)

På e-hälsomyndigheten finns en e-tjänst där du kan få en sammanställning av ditt högkostnadsskydd

E-hälsomyndigheten 

Allmänt

Ersättningen är skattepliktig och utbetalas på nästkommande lön mot inlämnat originalkvitto till din lönehandläggare. Kvitto äldre än två år ersätts ej. Alla belopp måste ingå i det svenska högkostnadsskyddet för att bli ersatt och det ska framgå på kvittot.

För alternativa behandlingsformer såsom kiropraktor och naprapat lämnas ingen ersättning. Ersättning lämnas ej heller för röntgen eller mammografi. KI medger ej bruttolöneavdrag för att bekosta privata operationer eller IVF-behandlingar.

Läkarvård

Ersättning för läkarvård utgår med högst 95 kronor per behandlingstillfälle. Med läkarvård menas undersökning och vård som ges av den som är behörig att utöva läkaryrket i Sverige.

Sjukgymnastik/Fysioterapi

Ersättning för sjukgymnastik/fysioterapi utgår med högst 55 kronor per behandlingstillfälle. Med sjukgymnastik/fysioterapi menas behandling som, efter remiss av läkare, ges av legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut.

Psykologbehandling

Ersättning för psykologbehandling utgår med högst 95 kronor per behandlingstillfälle. Med psykologbehandling menas behandling som, efter remiss av läkare, ges av legitimerad psykiater, legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut.

Tandvård

Ersättning för oralkirurgisk behandling utgår med högst 95 kronor per behandlingstillfälle. Med oralkirurgisk behandling menas behandling som utförs på sjukhus eller vid odontologisk fakultet.

Läkemedel

Läkemedel som omfattas av läkemedelsförmåner enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ersätts med det belopp som registrerats i högkostnadsskyddet. På kvittot ska det vara angivet egenavgift eller inom förmån.

Sjukhusvård

Ersättning för sjukhusvård utgår med högst 70 kronor för varje vårddag.