Skip to main content

Amartya

Våningsplan 2 i Widerströmska huset med plats för 12 deltagare.
Tomtebodavägen 18 A, Solna

Amartya på campus Solna

Utrustning

HDMI / VGA + minitele för ljud
Projektor
Högtalaranläggning
Fast nätverk (KI-konto) och Wi-Fi

Översikt i TimeEdit | Boka lokalen i TimeEdit

Karta

Dokument