Skrivsal ANA 23

Skrivsal på våningsplan 2 i Zanderska huset med plats för 40-81 deltagare.

Skrivsal ANA23 digital tentasal
Skrivsal ANA23 digital stor Foto: Felix Mollberger

Bokningsöversikt skrivsalar

Utrustning

Numrerade bord (1-81)
Wi-Fi

Datorer för tentamen (40st)

Avskilt extra rum med 3 skrivplatser/datorer

Skrivsal ANA 23 lilla rummet
Skrivsal ANA 23 lilla rummet Foto: Felix Mollberger

Kontakt

Tentamensservice

samordning och bokningshantering

AV-support Flemingsberg

Support på teknisk utrustning och felanmälan lokaler

IT-Support

Support på datorerna

Karta

Dokument