Skrivsal ANA 23

Skrivsal ANA23 digital tentasal
Skrivsal ANA23 digital stor Foto: Felix Mollberger

Utrustning

Numrerade bord (1-81)
Wi-Fi

Datorer för tentamen (40st)

Avskilt extra rum med 3 skrivplatser/datorer

Översikt i TimeEdit | Boka lokalen i TimeEdit

Skrivsal ANA 23 lilla rummet
Skrivsal ANA 23 lilla rummet Foto: Felix Mollberger

AV-support Flemingsberg

Support på teknisk utrustning i KI's gemensamma bokningsbara lokaler

KIB Student-IT

Support på datorerna i salen

Digital examination

Karta

Dokument