Lilla Neo

Grupprum i Neo, entréplan, med plats för 5 deltagare.

Study rooms at KI Campus Flemingsberg

Utrustning

Whiteboard (röd)
Wi-Fi

Översikt i TimeEdit | Boka lokalen i TimeEdit

AV-support Flemingsberg

Support på teknisk utrustning i KI's gemensamma bokningsbara lokaler

Karta

ÅR
Innehållsgranskare:
2023-10-09