6K

Våningsplan 6 med plats för 17 deltagare.

Study rooms ANA8 floor 6, KI Campus Flemingsberg

Utrustning

Whiteboard
WI-Fi

Översikt i TimeEdit | Boka lokalen i TimeEdit

AV-support Flemingsberg

Support på teknisk utrustning i KI's gemensamma bokningsbara lokaler

Karta

Dokument

ÅR
Innehållsgranskare:
2023-10-09