4Q

Entréplan med plats för 27 deltagare.
Alfred Nobels Allé 8, Huddinge

Conference room 4Q

Utrustning

HDMI / VGA + minitele för ljud
Dokumentkamera
Bildskärmar
Högtalaranläggning
Wi-Fi
Pekskärm för styrning

Översikt i TimeEdit Boka lokalen i TimeEdit

Av-Support Flemingsberg

Support på teknisk utrustning i KI's gemensamma bokningsbara lokaler

Dokument

ÅR
Innehållsgranskare:
2023-10-09