S 407

Våningsplan 4 i Zanderska huset med plats för 8 deltagare.

Study rooms in ANA23 at KI Campus Flemingsberg

Utrustning

Whiteboard
Wi-Fi

Översikt i TimeEdit | Boka lokalen i TimeEdit

AV-support Flemingsberg

Support på teknisk utrustning i KI's gemensamma bokningsbara lokaler

Karta

Dokument

ÅR
Innehållsgranskare:
2024-07-10