S 112

Entréplan i Zanderska huset med plats för 42 deltagare.

Bookable premises in ANA23 at KI Campus Flemingsberg, 21-49 seats.

Utrustning

HDMI / VGA + minitele för ljud
Projektor med duk
1 trådlöst headset
Högtalaranläggning
Whiteboard
Wi-Fi

Hörslinga

Översikt i TimeEdit | Boka lokalen i TimeEdit

AV-support Flemingsberg

Support på teknisk utrustning i KI's gemensamma bokningsbara lokaler

Karta

Dokument

ÅR
Innehållsgranskare:
Åsa Rauger
2024-07-10