4P

Conference rooms at KI Campus Flemingsberg

Entréplan med plats för 36 deltagare.
Alfred Nobels Allé 8, Huddinge

Utrustning

VGA + minitele för ljud
Projektor
Högtalaranläggning
VCR/Videobandspelare
Analog OH-projektor
Wi-Fi

Översikt i TimeEdit | Boka lokalen i TimeEdit

AV-support Flemingsberg

Support på teknisk utrustning i KI's gemensamma bokningsbara lokaler

Dokument

ÅR
Innehållsgranskare:
2023-10-09