S 311 Urban

Computer lab room s311 (Urban) at KI Campus Flemingsberg

Våningsplan 3 i Zanderska huset med plats för 20 deltagare.

Utrustning

Datorsal med 20 stationära datorer.

Projektor med VGA
Whiteboard
Wi-Fi

Vänligen besök Student-IT för mer information samt support.

Översikt i TimeEdit | Boka lokalen i TimeEdit

AV-support Flemingsberg

Support på teknisk utrustning i KI's gemensamma bokningsbara lokaler

KIB Student-IT

Support på datorerna i salen

Karta

ÅR
Innehållsgranskare:
2023-10-09