4O Konditoriet

Entréplan med plats för 8 deltagare.

Study rooms at KI Campus Flemingsberg

Utrustning

HDMI / VGA + minitele för ljud
Bildskärm med ljud
Wi-Fi

Översikt i TimeEdit | Boka lokalen i TimeEdit

AV-support Flemingsberg

Support på teknisk utrustning i KI's gemensamma bokningsbara lokaler

Karta

Dokument

ÅR
Innehållsgranskare:
2024-07-10