6L

Bookable premises in ANA8 at KI Campus Flemingsberg, 50-90 seats.

Våning 6 på ANA8 till vänster ur hissen, med plats för 61 deltagare.

Utrustning

HDMI / VGA + minitele för ljud
Projektor
Högtalaranläggning
Wi-Fi

Översikt i TimeEdit | Boka lokalen i TimeEdit

AV-support Flemingsberg

Support på teknisk utrustning i KI's gemensamma bokningsbara lokaler

Karta

Dokument

ÅR
Innehållsgranskare:
2023-10-09