S 214

Bookable premises in ANA23 at KI Campus Flemingsberg, 21-49 seats.

Våningsplan 2 i Zanderska huset med plats för 38 deltagare.
Alfred Nobels Allé 23, Huddinge

Utrustning

HDMI / VGA + minitele för ljud
Projektor med duk
Högtalaranläggning
Whiteboard
Wi-Fi

Översikt i TimeEdit | Boka lokalen i TimeEdit

AV-support Flemingsberg

Support på teknisk utrustning i KI's gemensamma bokningsbara lokaler

Dokument