Skip to main content

S 213

Bookable premises in ANA23 at KI Campus Flemingsberg, 21-49 seats.

Våningsplan 2 i Zanderska huset med plats för 40 deltagare.
Alfred Nobels Allé 23, Huddinge

Utrustning

HDMI / VGA + minitele för ljud
Projektor med duk
2 trådlösa headset
Högtalaranläggning
Whiteboard
Wi-Fi

Hårdvara för videokonferens

Hörslinga

Översikt i TimeEdit  Boka lokalen i TimeEdit

Av-Support Flemingsberg

Support på teknisk utrustning i KI's gemensamma bokningsbara lokaler

Dokument