Skip to main content

S 113

Bookable premises in ANA23 at KI Campus Flemingsberg, 21-49 seats.
Bookable premises in ANA23 at KI Campus Flemingsberg, 21-49 seats.

Entréplan i Zanderska huset med plats för 42 deltagare.
Alfred Nobels Allé 23, Huddinge

Utrustning

HDMI / VGA + minitele för ljud
Projektor med duk
1 trådlöst headset
Högtalaranläggning
Whiteboard
Wi-Fi

Hörslinga

Översikt i TimeEdit | Boka lokalen i TimeEdit

AV-support Flemingsberg

Support på teknisk utrustning i KI's gemensamma bokningsbara lokaler

Dokument