Anvisningar och manualer för Ladok

Anvisningar, KI:s lokala manualer och nationella lathundar för dig som arbetar i Ladok på KI. Här hittar du även nationella instruktionsfilmer för hur du utför vissa uppgifter.

Studieadministrativa regler med Ladok som systemstöd vid KI

ER
Innehållsgranskare:
Mikaela Jansson
2024-05-15