Ny användare i Ladok - administrativ personal

Användarkonto i Ladok

För att kunna arbeta i Ladok krävs att du har ett användarkonto och att du innan användning läser igenom det utbildningsmaterial som finns i form av bildspel, manualer, filmer och flöden som visar de olika processerna. En del är framtaget av Ladok nationellt och en del av oss lokalt på KI. Användarkontot i Ladok bygger på att du har en KI-epostadress eller har en KI-anknytning.

Utbildning

Utöver det utbildningsmaterial som finns på Ladoks sida på medarbetarportalen anordnas varje termin ett antal digitala supportträffar. Kravet för att delta är att du ska ha läst igenom allt utbildningsmaterial på medarbetarportalen och hunnit jobba en del i systemet.

Behörighetsansökan

För att få ett användarkonto i Ladok måste du fylla i en behörighetsblankett. Välj blankett efter den behörighet du behöver i systemet. Blanketten behöver en underskrift från administrativa chefen på den kursgivande institutionen. Hittar du inte en blankett som stämmer överens med dina arbetsuppgifter så meddela oss gärna via e-post nedan.

Ifylld ansökan med underskrift från administrativ chef skickas med e-post till: UFS-Systemforvaltning@ki.se

MJ
Innehållsgranskare:
Mikaela Jansson
2024-05-23