Planerade stängningar av Ladok

Ladoksystemet är under ständig utveckling vilket innebär att det med jämna mellanrum måste stängas tillfälligt för uppgradering.

Under stängningen är det inte möjligt att arbeta i systemet.

Vid sidan av de planerade stängningarna kan akuta driftstopp eller störningar uppstå. Dessa är i regel snabbt åtgärdade. Datum och tid för stängningarna hittar du här: https://ladokkonsortiet.se/vara-tjanster/uppgraderingskalender

MJ
Innehållsgranskare:
Mikaela Jansson
2024-02-19