Ladoksupport- examinatorer och lärare

För att underlätta ditt arbete i Ladok så hittar du som är examinator eller lärare här KI:s lokala manualer och även nationella lathundar.

ER
Innehållsgranskare:
Mikaela Jansson
2024-05-23