Styrdokument och mallar för kvalitetsutvärdering

Här finns styrdokument och mallar för kvalitetsutvärdering på grundnivå och avancerad nivå samlade.

Styrdokument

Mallar för kvalitetsplan

Styrdokument och mallar för programutvärdering

Mallar för kurs

Kontakt

Lena Atterwall

Samordnare
LA
Innehållsgranskare:
Hien Ekeroth
2023-06-21