Styrdokument (Regulatory document)

Sidtypen Regulatory document är avsedd för de sex typer av styrdokument som finns på KI. Ett styrdokument ska alltid presenteras i denna sidtyp. Du kan komplettera med förklarande och fördjupande information på vanliga sidor (page).

Övergripande styrdokument vid KI delas in i sex olika dokumenttyper: 

 • föreskrifter, 
 • riktlinjer, 
 • policy, 
 • strategi, 
 • handlingsplan och 
 • anvisningar.

Varje sådant dokument ska sammanfattas på en sida av typen Regulatory document. Då visas de upp och blir sökbara på sidan Styrdokument.

Redigering

Åtkomst till Medarbetarportalen ger inte automatiskt åtkomst till denna sidtyp. Om du behöver redigera dem, be webbförvaltningen om tillgång.

Obligatoriska fält

De fält du måste fylla i är

 • Diarienummer
 • Beslutsdatum
 • Giltighetstid
 • Beslut
 • Dokumenttyp
 • Handläggs av avdelning/enhet
 • Beredning med

Du kan också fylla i fälten

 • Dnr föreg. version
 • Revidering med avseende på
Skärmdump regulatory document i edit-läge, fält för diareinfo
Skärmdump regulatory document i edit-läge.

Utöver dessa fält ska du ta länka till dokumentet (tillgänglig pdf) i sin helhet.

Relaterad information

På sidan skapas automatiskt en länk till sidan styrdokument i en relaterat-box. Den sidan ska alltså inte vara parent page. Ditt dokument ska placeras i strukturen där användaren letar efter det, det vill säga tillsammans med relaterade sidor. 
Exempel: Föreskrifter för innehåll på KI:s centrala webbplatser är ett styrdokument och går att hitta på sidan Styrdokument. Men i strukturen ligger sidan under Webbpublicering eftersom det är vad föreskrifterna handlar om:  https://medarbetare.ki.se/foreskrifter-for-innehall-pa-kis-centrala-webbplats

Du kan lägga till ytterligare länkar i en relaterat-box  I övrigt ska sidan endast innehålla text som finns i originaldokumentet.

Skärmdump regulatory document i publicerat läge
Skärmdump regulatory document i publicerat läge.

På sidan styrdokument visas alla styrdokument upp. Besökaren kan även filtrera fram styrdokumenten utifrån 

 • typ
 • sökord
 • kategori
 • beslutsdatum
Sidan för styrdokument
Skärmdump sidan för styrdokument.
Viktoria Olausson
2023-12-29