Skip to main content

Kontaktkort, personallistor och profilsidor med information från Kimkat

I skiftet maj/juni 2019 bytte KI identitets-och behörighetssystem (det så kallade IDAC), där anställda hämtas från Primula och anknutna från UBW. Profilsidor och kontaktinformation på webben hämtar dock fortfarande information från en sparad kopia av den gamla katalogen (den så kallade Kimkat), och i den görs inga uppdateringar längre. Detta gör att information kommer att bli föråldrad, till exempel om någon byter namn eller e-postadress. Inga nya personer läggs till och får en profilsida. Personer som slutar finns kvar med profilsida och i personallistningar. Efter sommaren räknar vi med att ha koppling mot IDAC på plats.

Nyheter inom webbpublicering

Kalender för webbpublicering

KW
KI webbteam
2019-06-26