Skapa webbplatser och webbsidor på KI

Vilken typ av webbplats/sajt eller webbsida fungerar bäst för att presentera din verksamhet? Är det en forskningsstudie som behöver en hemsida, eller ett samarbete med flera andra universitet?

Beroende på vilken verksamhet det gäller finns det tre olika sätt:

Verksamhet som bedrivs vid KI

Om det som ska presenteras är en del av KI - det vill säga forskning, utbildning, administration - så ska informationen presenteras inom ramen för ki.se.

Information om en forskargrupp, ett forskningsprojekt, en studie, en enkät etc. ska finnas på institutionens webbplats eller under ki.se/forskning. Presentationen går att utforma på många olika sätt, antingen en sida om det inte är så mycket information, eller en landningssida när det finns behov av att presentera och hålla ihop ett större material med många delar och undersidor.

När informationen ligger på ki.se blir den användbar och alla KI:s målgrupper kan nås. Användarna känner igen sig och informationen blir trovärdig när det är tydligt att KI är avsändare. Systemet vi använder har dessutom alla komponenter som behövs för att en redaktör ska göra rätt, de lagar som finns inom webbområdet följs, och ki.se har hög rank i googles sök, så din information blir lättare att hitta. 

Det finns också en kontinuerlig förvaltning, utveckling och drift av det webbpubliceringssystem som används (Drupal) inom gemensamt verksamhetsstöd samt ett redaktörsansvar med en huvudansvarig redaktör på varje institution.

Domännamn

Domännamnet blir alltid ki.se/område/xxx. Det finns också möjlighet att vid behov ha kortadresser, till exempel ki.se/xxx till en sida - så kallat alias. 

Kom igång

Om du behöver en sida på ki.se - kontakta huvudredaktören på din institution i första hand. 

Samarbeten med andra

Om det som ska presenteras är ett samarbete med någon annan part där KI inte är huvudsaklig avsändare och där webbplatsen behöver vara mer neutral i sin utformning, eller kanske inte alls ligga på ki.se, finns några andra verktyg. Typiska exempel på denna typ av webbplats är till exempel centrumbildningar, EU-projekt eller nätverk där KI är en a flera aktörer. 

Kontakta webbförvaltningen för råd om lämpligt verktyg och konsultstöd.

Blogg

Webbförvaltningen erbjuder verktyget WordPress som KI:s övergripande bloggverktyg. 

Ansök om en blogg genom att fylla i formuläret för att beställa en blogg i Wordpress.

Kontakt

Om du är osäker på hur du ska göra eller vilken typ av webbplats/hemsida du ska ha, kontakta webbförvaltningen så hjälper vi dig.

Webbförvaltningen