Annonsera evenemang i KI kalendern

Föreläsningar, seminarier och konferenser – det händer mycket på KI. Om du vill annonsera ditt evenemang i KI kalendern skickar du information till din institutions lokala huvudredaktör. Möten som bara är öppna för din egen grupp kan du skapa själv.

Hur du ska gå till väga beror på vem som är välkommen till evenemanget.

Öppna evenemang

Om du vill informera om och publicera en kalenderhändelse i KI-kalendern, till exempel om ett event, en disputation eller ett öppet seminarium, kontakta i första hand kommunikatören vid din institution.

Inkludera följande information när du kontaktar institutionens webbredaktör:

 • Eventets/seminariets titel
 • Datum och tid
 • Plats och eventuell Zoom-länk om det är ett hybridmöte
 • Kort infotext vad eventet handlar om (2-3 meningar)
  • Om evenemanget ingår i en serie, information om serien
 • Om det är en föreläsning/ett seminarium:
  • Namn och titel på talaren/talarna
  • Titel på föreläsningen
 • Ska man anmäla sig?
  • Hur?
  • Med vilken deadline?
 • På vilket språk hålls seminariet?
 • Vem är målgruppen/vem riktar sig seminariet till? (alla som är intresserade av ämne x, alla på KI/institution x eller liknande)
 • Bild om det finns, inkl. fotografens namn
 • Länk till relaterat innehåll
 • Övrigt som du tycker är relevant att nämna/kan göra folk nyfikna på att komma

Övergripande evenemang

För övergripande evenemang som inte är kopplade till en institution kan du vända dig till nyheter@ki.se. Inkludera information från samma punktlista som ovan i ditt mejl.

Evenemang till din egen grupp

Du som är anställd eller anknuten till KI och därmed har ett KI ID kan skapa kalenderhändelser på medarbetarportalen för din egen grupp, så som din forskargrupp eller enhet, på ki.se.

Instruktioner för att skapa kalenderhändelser på medarbetarportalen

KI Kommunikati…
2024-05-22