Riktlinjer för Karolinska Institutets varumärke

Karolinska Institutet är ett starkt och välkänt varumärke. För att skydda och stärka varumärket finns det regler för användning av varumärkesnamnet och logotypen. Riktlinjer för varumärket är beslutade av rektor.

  • Diarienummer: 1-235/2021
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Fr.o.m. 2021-06-01 och tills vidar
  • Beslut: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinjer
  • Handläggs av avdelning/enhet: Kommunikationsavdelningen
  • Beredning med: Konsistoriet, institutioner och gemensamt verksamhetsstöd.
  • Revidering med avseende på: Omarbetning av tidigare varumärkesplattform version 4.0 reviderad november 2014.

Riktlinjer för KI:s varumärke