Gruppsida

Alla grupper som finns i Primula, alltså i KI:s organisation, kan ha en egen gruppsida på ki.se som automatiskt hämtar in en del information från KI RIMS. Med grupp menas här forskargrupp, avdelning, enhet, team.

Processen:

Arbetet med att flytta över information från de sidor som finns idag till de nya gruppsidorna på ki.se görs initialt av webbredaktörer med stöd av KI RIMS-projektet. Detta arbete påbörjades i mitten av december 2023. Först ut är forskargrupper, team och enheter. Efter det påbörjas arbetet med andra typer av grupperingar, till exempel centrumbildningar, nätverk och core-faciliteter. 

Information hämtad från KI RIMS

Grupperna kommer till ki.se från KI RIMS med basinformation om gruppen. Basinformationen som kommer från KI RIMS består av: 

  • Namn på gruppen
  • Kort beskrivning av gruppen
  • Vem/vilka som är gruppledare/chef
  • Vilka som är medlemmar i gruppen
  • Publikationer (om det är en grupp som bedriver forskning)
  • Finansiärer (om det är en grupp som bedriver forskning)
  • Forskningsämne (labels)

Mer information på webben

Sidan med basinformation skickas till ki.se där en redaktör kan lägga till mer information och publicera sidan så att den syns på ki.se. 

Exempel på mer information som kan finnas på webben: en längre beskrivning av vad gruppen gör, bilder, grafer, om man ansvarar för någon kurs, sociala medier med mera. 

Forskningsämne (labels) som sätts på en grupp i KI RIMS kommer att bli mycket viktiga för det filtersök som håller på att utvecklas på ki.se. 

skärmdump
Ungefär så här kan en gruppsida se ut på ki.se
BR
Innehållsgranskare:
2024-05-22