Ansvariga webbredaktörer på institutionerna

Varje institution har en lokal huvudredaktör, en huvudansvarig webbredaktör, som har övergripande ansvar för struktur, innehåll och samordning på institutionens webbplats(er).

Huvudredaktör vid en institution

Institutet för miljömedicin (IMM): 
Anna Persson

Institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB):
Linda Lindell

Institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa):
Jelaine Legaspi

Institutionen för global folkhälsa (GPH):
Maja Rudolphson

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS):
Cecilia Bodén

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS):
Ann Hagerborn

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC):
Agneta Wittlock och Åsa Catapano

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS):
Malin Wirf

Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH):
Jelaine Legaspi

Institutionen för laboratoriemedicin (LabMed):
Christina Sundqvist

Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME):
Marie Lind

Institutionen för medicin, Huddinge (MedH):
Karin Vikström, Sara Bruce och Lena Berglin

Institutionen för medicin, Solna (MedS):
Veronica Ebbersten Lindholm

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB):
Sara Lidman

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB):
Gunilla Sonnebring (huvudredaktör), Anna Berglund (biträdande huvudredaktör)

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC):
Sara Lidman

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK):
Lilian Pagrot

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS):
Annika Clemes

Institutionen för neurovetenskap (Neuro):
Charlotte Brandt

Institutionen för odontologi (DentMed) och Universitetstandvården:
Kicki Carlsson

Institutionen för onkologi-patologi (OnkPat):
Erika Rindsjö

Universitetsbiblioteket (KiB):
Karin Hägerbro

Koordinator

En koordinator för en subsajt på Karolinska Institutets webbplats ki.se har ett ansvar för att hantera strukturen och innehållet på den delen av webbplatsen. De ser till att subsajten har en tydlig struktur så att besökare enkelt kan hitta relevant information. De verkar för att innehållet svarar mot målgruppens behov och inte överlappar med annat innehåll genom att ge stöd till andra redaktörer och innehållsgranskare. 

Forskningsportalen (ki.se/forskning)
Katarina Sternudd

Utbildning.ki.se och Education.ki.se
Cecilia Gauthier

Medarbetarportalen
Viktoria Olausson

Förutom lokala huvudredaktörer finns också många fler webbredaktörer och innehållsgranskare som ansvarar för olika delar av våra webbplatser. När du har frågor eller feedback på en specifik sida kan du kontakta den som står som innehållsgranskare och/eller redaktör längst ner på sidan.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • C7.Lärande, Informatik, Management och Etik
Logga in med KI-ID
TH
Innehållsgranskare:
2024-07-01