Tillgänglighet på webben – vad krävs av dig som är webbredaktör

KI:s webbplats omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Lagen reglerar såväl teknik som innehåll. Du som är redaktör och/eller innehållsgranskare ansvarar för att ditt innehåll lever upp till kraven. På den här sidan hittar du exempel på vad du behöver tänka på.

Målet med lagen och direktivet är ökad tillgänglighet till offentlig digital service för alla användare. Det du gör för den användare som behöver det mest är till nytta för alla användare. Om din sida är lättöverskådlig, språket är tydligt och användaren förstår var hen har hamnat och vad sidan är till för är sidan mer användbar och tillgänglig.

Checklista

 • Min sida har en tydlig målgrupp 
 • Sidans budskap/syfte är tydlig, det vill säga det är tydligt vad målgruppen kan göra/hitta på min sida.
 • Rubriken på min sida är tydlig och unik, det finns ingen annan sida på ki.se med samma rubrik.
 • Jag har en ingress, den sammanfattar innehållet på sidan.
 • Jag har använt ett enkelt och rakt språk.
 • Jag har formaterat min text med mellanrubriker, listor och fet stil för att min sida ska vara lättare att skumma.
 • Mina mellanrubriker och listor är gjorda med formatmallarna.
 • Mina länkar går att läsa och förstå utan omgivande text.
 • Jag har bara med dokument när innehållet inte går att göra om till en webbsida. De dokument som jag behöver ha är tillgängliga pdf:er.
 • Jag har förklarande texter (alt-texter) och bildtexter till mina bilder och filmer.

Målgrupp och syfte

Det första du måste göra är att bestämma vem som är målgrupp för din information och vad personen förväntas göra. Om du har flera olika målgrupper och syfte med din information ska det kanske vara flera sidor, eller så finns det redan sidor där din information ska arbetas in.

Innehåll ska vara till nytta för de målgrupper som ki.se vänder sig till.

Endast innehåll där KI är avsändaren ska finnas på ki.se, vill man till exempel hänvisa till en lag så kan detta göras med en länk, inte genom att ladda upp eller kopiera och klistra in texten.

Vad gäller när jag vänder mig till KI:s medarbetare och studenter?

Medarbetarportalen omfattas den av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Detsamma gäller sajten utbildning.ki.se/student, det vill säga de delar av ki.se som har målgruppen studenter på KI.

Rubrik/sidtitel

Rubriken på din sida ska vara unik för sajten och förklara sidans ämne eller innehåll. Tänk på att sidan är en del av hela ki.se, och inte bara den del av sajten som du har ansvar för. Om du till exempel har Disputationer som rubrik/titel så kan besökaren anta att sidan omfattar allt om disputationer på KI för alla våra målgrupper. Om det inte är det du beskriver så ska du förtydliga rubriken, till exempel ”Disputationer på KBH”.

Språk

Språklagen säger att det skriftliga språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

Några korta tips kring språk:

 • Använd korta raka meningar, undvik krångliga bisatser.
 • Använd korta ord, skriv hellre "Frågor om hållbarhet" än "hållbarhetsfrågor" 
 • Personligt tilltal, du bör till exempel skriva du när du vänder dig direkt till din målgrupp.
 • Aktiva verb, skriv hellre "skapa bra sidor" än "bra sidor ska skapas"
 • Använd ord och begrepp konsekvent och benämn saker konsekvent
 • Skriv ut förkortningar (till exempel skriv med mera inte m.m. eller mm eller m m eller något liknande)

Ki.se är en tvåspråkig sajt, allt innehåll ska finnas på båda språken. Undantag är innehåll som vänder sig till en målgrupp som bara förstår svenska eller engelska.

Kontrollera din text både på svenska och engelska, så att du har stavat rätt och använt ett så lättförståeligt språk som möjligt.

Så här skriver vi på Karolinska Institutet.

Länkar

Navigeringen på internet sker genom länkar och tydliga länkar är nödvändigt för att en användare ska hitta till det innehåll hen behöver. 

Skriv länktexter så att det går att förstå vart länken leder även om den är tagen ur sitt sammanhang, det vill säga om länken är det enda man läser på sidan. Du behöver dock inte förklara att det är en länk, det ser både besökaren och de verktyg som kan hjälpa de med funktionshinder att tolka sidan.

Det är oftast lämpligast att använda rubriken på sidan du vill länka till som länktext.

Läs mer här, klicka här, gå till är alla exempel på en otydlig länk. Om du tycker att orden behövs för att skapa tydlighet i din brödtext så ska de inte vara en del av länken.

En promo är en rikare länk, det innebär att samma förhållningsregler gäller för promos. 

Webbriktlinjerna om tydliga länkar.

Formatmallar

Formatmallarna är till stor del inbyggda i systemet, men inte alltid tvingande. Om du använder dessa så kommer användare såväl som sökmotorer och hjälpfunktioner, som till exempel skärmläsare, att ha lättare att förstå ditt innehåll.

Formatmallar för rubriknivåer
Använd de förvalda mallarna så kan en maskin förstå vad som är en rubrik, lista eller liknande.

Lead

Ingressen är en förlängning av sidans titel/rubrik, den ska sammanfatta innehållet på sidan. Den bör vara ett textstycke, inte längre än 300 tecken, och den ska inte innehålla några länkar eller övrig formatering. Därför går detta inte heller att göra i fältet ”lead”. Ingressen är också det som plockas upp och visas tillsammans med rubriken i lista över sökträffar.

Om sidan inte har någon ingress så fundera på varför den inte har det, det borde den nästan alltid ha.  Men om du inte har det så ska så ska du fylla i fältet ”metadata for search engines”. 

Rubriknivåer

Rubriknivå1 (H1) är den första rubriken på din sida, artikel, kalenderhändelse eller liknande. Det innebär att den nästa rubrik du sätter på sidan ska vara H2 eller, om du vill ha den som en ankarlänk på sidan, linked heading H2. Först efter att du har en H2 så kan du sätta en H3. Du ska alltså inte sätta en H3 eller en H4 utan att först ha en rubrik på nivån närmast över.

Du ska inte heller göra en rubrik genom att göra fetstil av ett brödtext-stycke ensamt på en rad, använd istället H2, H3 eller H4.

Listor

När du vill göra en lista så ska du använda formatet lista, inte skriva in punkter eller siffror för hand.

Tabeller

En tabell ska bara innehålla text för att vara möjlig att uppfatta. Har du behov av att lista information som innehåller bilder och mycket länkar, använd brödtextfältet. 

Dokument

Dokument ska i första hand publiceras som sidor på webb, det vill säga innehållet i ett dokument ska göras om till html.

Du kan ha länkar till dokument och annat innehåll i brödtext, men använd i så stor utsträckning som möjligt blocket "links" eller blocket "documents". Blocket måste inte ha en rubrik.

Rubriken på ditt dokument

När du laddar upp ett dokument i Drupal måste du ange en titel på dokumentet. Rubriken ska vara titel på dokumentet, inte vad du har döpt din fil till. Den ska alltså inte innehålla datum, versionsnummer, förkortningar eller dylikt. 

Du ska också förse det med en sammanfattande och beskrivande text (denna fylls i fältet search snippet när du laddar upp ditt dokument). Denna används för sökmotorer och visas upp i en sökträfflista.

PDF

Om ett dokument ska gå att hitta via sök, vara möjligt att läsa upp och vara tillgängligt så måste det vara sparat som en tillgänglig pdf. Detta innebär bland annat att man inte får ladda upp en inscannad kopia av ett dokument (vilket man kan ha gjort för att få med en handskriven signatur). När man scannar in dokumentet görs det om till en bild och en maskin kan inte längre läsa texten.

Läs mer om hur pdf:er ska göras tillgängliga för alla.

Innehåll som inte är text

Enligt webbriktlinjerna så ska allt innehåll som inte är text beskrivas med text. Vad gäller filmer är det dessutom ett lagkrav.

Bilder

Du måste berätta vad bilden föreställer för den som inte kan se den. Det gör du genom att skriva en alt-text, det finns ett fält för detta när du laddar upp din bild. Alt-textens ska vara likvärdig med bilden och fylla samma funktion. Om du använder bilden som utsmyckning kan det alltså räcka att skriva ”miljöbild från campus Solna”, men om bilden har ett syfte i texten så bör du skriva lite mer. Om du till exempel har en skärmdump för att visa ett steg i en manual så bör detta steg beskrivas i alt-texten. 

Filmer

Använd gärna video som komplement till din information men du måste göra informationen tillgänglig. En sammanfattning av filmen och dess budskap ska finnas i text (som alt-text eller text på sidan) för den som inte kan se den. Film ska alltid ha undertexter och om möjligt också syntolkning. 

Läs mer om hur film och ljud ska göras tillgänglig för alla på sidan Tillgänglig film.

Hänvisningar

Din sida ser inte likadan ut för dig som för den som besöker den. Läs mer till höger på sidan, kolla i grå rutan eller se bilden längre ner. Allt detta är exempel på olämpliga formuleringar. Ki.se är en responsiv sajt, detta innebär att sajten anpassar sig efter vilken enhet en besökare använder. I mobilen är det som ligger till höger i desktop någon annanstans, den grå rutan kanske uppfattas som blå i någons webbläsare eller så ser de inte rutan alls. Någon annan kanske har valt att inte visa bilder och är då inte hjälpt av att du berättar att det finns information i en bild som de inte ser. 

Om du vill hänvisa inom sidan så kan du istället skriva "Du hittar mer information om detta under rubriken Banan på denna sida".

Nytt innehåll

KI.se är en stor webbplats, och mycket innehåll gör det svårt att hitta det innehåll man behöver. Som redaktör är det ditt ansvar att inte tillföra mer innehåll än vad som behövs. 

Nytt innehåll ska svara mot ki.se befintliga målgrupper och behov. Stora mängder (mer än enstaka sidor) nytt innehåll ska stämmas av med webbförvaltningen för placering och anpassning till övrigt innehåll. Exempel: kurswebbar, centrumbildningar, flytt av mycket innehåll från gamla webbplatser. 

Håll webben ren

Om det innehåll som du vill beskriva helt eller delvis finns någon annanstans på sajten, länka dit istället för att återupprepa med andra ord. Förutom den uppenbara risken i att man måste uppdatera på flera ställen så kan upplevas som mer förvirrande än hjälpsamt att hitta nästan samma information på flera ställen.

Ingen annan än du vet när det är dags att uppdatera eller avpublicera ditt innehåll. Innehåll som inte är uppdaterat på länge minskar trovärdigheten för hela sajten. Innehåll försvinner inte för att du tar bort länken som pekar på det. Avpublicera eller ta bort innehåll som är inaktuellt eller överflödigt, detta gäller även dokument.

Vad händer om jag inte följer riktlinjerna?

Om webbförvaltningen blir varse om innehåll som inte följer riktlinjerna så kommer vi i första hand att be dig som är redaktör och/eller innehållsansvarig att uppdatera det, i andra hand förbehåller vi oss rätten att ändra eller ta bort.

För dig som vill bli bäst i klassen

Kan jag få hjälp?

Silktide – i verktyget Silktide som webbförvaltningen tillhandahåller, kan du både följa trasiga länkar, stavfel med mera på dina sidor. Men du kan också se vilka redaktionella (och tekniska) tillgänglighetsproblem som finns på dina sidor. Om du inte redan har konto i Silktide, hör av dig till webb@ki.se så hjälper vi dig.

Vill du ha tips och råd kring hur du kan göra ditt digitala innehåll mer tillgängligt kontakta webb@ki.se eller mig:

Profile image

Jenny Thorell

Kommunikatör

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • UF.Digitala kommunikationskanaler
Logga in med KI-ID